Blockchain Thailand Genesis 2022 Highlights

Aura Network is honored to become one of the major projects to join the Blockchain Thailand Genesis 2022 - “Road to Web3”
Vietnamese article click here

Aura Network is honored to become one of the major projects to join the Blockchain Thailand Genesis 2022 - “Road to Web3”. Blockchain Thailand Genesis is Thailand’s largest blockchain conference, with the presence of top-notch speakers and sponsors in the field of Blockchain and Digital Asset.

Returning for the 5th year, Blockchain Thailand Genesis 2022 with the theme “Road to Web3” included 3 full stages, over 30+ sessions, 80+ Thai and international speakers, 11 quality workshops, and 50+ sponsor booths from notable companies in the digital asset industry.

Let’s look back on some highlights of the Blockchain Thailand Genesis 2022 event!

GuildFi Exclusive Welcome Event - November 25

Prior to the main event, Aura Team were invited to join the Exclusive Welcome Event hosted by GuildFi. This private event was opened exclusively to high level executives of outstanding projects in the field of Blockchain and Digital Asset.

Special thanks to GuildFi, we had a lot of unforgettable moments. There we found our new friends and companions for the challenging road ahead to conquer the universe of Web3.

Main Event - November 26-27

Visitors had a great time learning from both local and international experts about the current state of cryptocurrency and exploring the future of the Digital Asset world, ranging from Blockchain to Web3 including Crypto, DeFi, NFT, GameFi and Metaverse.

◉ Keynote - Building the Internet of NFTs with Aura Network

We had a chance to deliver a 15-minute presentation to introduce Aura Network and update the current development plan for the upcoming 2023. The topic of how to make a move from Web2 to Web3 with Aura Network took up a significant portion of business owners’ attention.

◉ Panel Discussion - Topic: Evolution of NFTs

Mr. Giang Tran, Founder & CEO of Aura Network were the speaker of the panel “Evolution of NFTs”, together with Mr. Gabriel Yang, Director of ARC.

Talking about the evolution of NFTs, Mr Giang said: “NFT is growing, growing for ownership, growing for technology. In the past, NFTs started just like collectibles. But now, it has evolved to have many use cases and support our real life. One of my partners saved 5% of expenses for Marketing and Human resources when using NFT to support their business, as they can now create digital, instead of physical, certificates thanks to NFT technology.”

Moving toward the future potential of NFTs, Mr Giang shared: “I just have a different look. Many people out there are taking their look on the market. But I am looking at the future of NFT. In the near or far future, people - especially the younger generation, can use NFT everywhere, in games, software, human resources, etc. It’s where NFT mass adoption happens. That’s why we want to focus on the utility of NFT and how people use NFTs instead of volume or market things.”

◉ Aura Network’s Exhibition Booth

Aura Team was super happy to welcome visitors to our booth and talk about the project. Thank you to all the participants for passing by and spending time with us. It was really exciting to meet you guys in person!

At the booth, we hosted the Free Raffle Game for visitors to interact with our “physical” Pyxis Safe. 10 random winners will be rewarded with an Account-bound Token (non-transferable NFT), or in ABT powered by Aura Network. Congratulations to the winners as below:

@tun***toon @mysa***afecare @os***a_a
@proo***teve @thonwat***raPoomicho @cara_***nrat
@cal***lus @ken***yen9x @natt***rn192
@ken***rty

*Aura Team will contact winners through the provided Twitter/Telegram handle to guide you to claim your NFTs.

Cryptomind x Hashed Networking Party - November 28

To mark an end of the Blockchain Thailand Genesis 2022, Cryptomind, collaborating with Hashed, hosted a networking party and invited all the booth sponsors and guest speakers to join. This was not only an occasion for participants to enjoy Thai wonderful scenery from the 46th floor of a rooftop restaurant, but also to have a blast with the Web3 fam.

Once again, thank you to #BCTH2022 for having us. Cheers to the journey ahead and Let’s make it happen - Road to Web3!


Nhìn lại sự kiện Blockchain Thailand Genesis 2022

Aura Network vinh dự trở thành một trong những dự án lớn tham gia sự kiện Blockchain Thailand Genesis 2022 - “Road to Web3”. Blockchain Thailand Genesis là hội nghị blockchain lớn nhất Thái Lan, với sự góp mặt của các diễn giả và nhà tài trợ hàng đầu trong lĩnh vực Blockchain và Tài sản số.

Trở lại năm thứ 5, Blockchain Thailand Genesis 2022 với chủ đề “Road to Web3” bao gồm 3 sân khấu chính, hơn 30+ hội thảo, 80+ diễn giả từ Thái Lan và quốc tế, 11 workshop và hơn 50+ booth tài trợ bởi các dự án nổi bật cùng lĩnh vực.

Hãy cùng nhìn lại một số điểm nổi bật của sự kiện Blockchain Thailand Genesis 2022!

GuildFi Exclusive Welcome Event - 25/11

Trước ngày diễn ra sự kiện chính, Aura Team đã được mời tham gia Welcome Party do GuildFi độc quyền tổ chức. Sự kiện được tổ chức dành riêng cho các nhân viên, quản lý cấp cao của một số dự án trong lĩnh vực Blockchain.

Đặc biệt cảm ơn GuildFi đã tổ chức buổi tiệc thân mật, mang đến không gian cho các dự án được kết nối với những người đồng hành mới trên chặng đường chinh phục Web3.

Sự kiện chính - 26-27/11

Tham gia sự kiện, quan khách đã có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia trong nước và quốc tế về tình hình thị trường Blockchain và khám phá tương lai thế giới Tài sản số, bao gồm các chủ đề về Crypto, DeFi, NFT, GameFi và Metaverse.

◉ Thuyết trình - Building the Internet of NFTs with Aura Network

Đại diện từ Aura Network có 15 phút giới thiệu ngắn gọn về Aura Network và cập nhật kế hoạch phát triển cho năm 2023 sắp tới. Những đề xuất về cách thức dịch chuyển từ Web2 sang Web3 cùng Aura Network đã thu hút phần lớn sự chú ý của các chủ doanh nghiệp.

◉ Toạ đàm - Chủ đề: Evolution of NFTs

Ông Giang Trần, Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Aura Network là diễn giả của hội thảo “Cuộc cách mạng NFT”, cùng với ông Gabriel Yang, Giám đốc ARC.

Nói về sự phát triển của NFT, ông Giang cho biết: “NFT đang phát triển mạnh mẽ cùng công nghệ và quyền sở hữu. Trước đây, NFT chỉ được coi đơn giản như một vật phẩm sưu tầm. Nhưng hiện nay, NFT đã phát triển và mang đến nhiều ứng dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Một trong những đối tác của tôi đã tiết kiệm 5% chi phí Marketing và Nhân sự khi sử dụng NFT để hỗ trợ doanh nghiệp, do họ có thể tạo ra các giấy chứng nhận bằng NFT thay vì dạng vật lý thông thường.”

Nhìn về tiềm năng tương lai của NFT, anh Giang chia sẻ: “Tôi có cái nhìn khác về NFT. Nhiều người đang chú ý đến những biến động của thị trường. Nhưng tôi đang nhìn vào tương lai của NFT. Trong tương lai, mọi người - đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể sử dụng NFT ở mọi nơi, trong game, phần mềm, nhân sự, v.v. Đó chính là thời điểm NFT được ứng dụng rộng rãi vào đời sống. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn tập trung vào tiện ích, tính ứng dụng của NFT và cách mọi người sử dụng NFT thay vì những biến động của thị trường.”

◉ Booth tham quan của Aura Network

Aura Team rất vinh hạnh được tiếp đón các vị khách quý, người tham gia sự kiện tới booth của Aura và cùng thảo luận về dự án. Xin chân thành cảm ơn tất cả khách tham quan đã dành thời gian ghé qua và tham gia các hoạt động tại booth cùng Aura!

Tại sự kiện, Aura Team đã tổ chức trò chơi Free Raffle Game cho khách tham quan được tương tác trực tiếp với “cỗ máy” Pyxis Safe. 10 người chơi ngẫu nhiên sẽ được tặng thưởng Account-bound Token (non-transferable NFT) tạo bởi Aura Network. Xin chúc mừng những người thắng cuộc sau đây:

@tun***toon @mysa***afecare @os***a_a
@proo***teve @thonwat***raPoomicho @cara_***nrat
@cal***lus @ken***yen9x @natt***rn192
@ken***rty

*Aura Team sẽ liên lạc trực tiếp với người thắng cuộc thông qua địa chỉ Twitter/Telegram trên để hướng dẫn nhận thưởng NFTs.

Cryptomind x Hashed Networking Party - 28/11

Để khép lại sự kiện Blockchain Thailand Genesis 2022, Cryptomind kết hợp Hashed, tổ chức bữa tiệc networking và mời toàn bộ nhà tài trợ booth và các diễn giả tham gia. Đây không chỉ là dịp đặc biệt cho người tham dự được ngắm nhìn cảnh đẹp Thái Lan từ tầng 46, mà còn được giao lưu - kết nối với các doanh nghiệp và cộng đồng Web3.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức sự kiện #BCTH2022 đã mở ra cơ hội kết nối Aura Network cùng các dự án và cộng đồng Web3.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.