Validator Call: Preparation for Xstaxy Mainnet

The Xstaxy Mainnet is on the way! Here are several important things for Aura validators to prepare for our Mainnet launch.
Vietnamese article click here

Having been continuously building since Q4 2021, Aura Network is proud to deliver 3 successful testnet launches: Halo, Serenity and Euphoria. Meanwhile, the BEP-20 $Aura got positive feedback from the community after its release on the BNB chain. It is time for Aura Network to move to the next major milestone: mainnet launch, code name: Xstaxy.

To ensure the success and security of the Mainnet launch, Aura Team has identified specific requirements which need to be committed:

 • Xstaxy token distribution must fully reflect Aura tokenomics and current token circulating supply.
 • Xstaxy validator set is distributed, reputable, reliable and fully committed to contribute to the success of Aura Network.
 • Participants of Euphoria IVP are fully compensated as pre-agreement.
 • A detailed checklist of mainnet launch is ready.

Below is a preview of the detailed plan for Validators to prepare for Xstaxy. Please find full information on our Github HERE.

Euphoria Incentivized Testnet Program complete:

 • The “Master of Nodes” game has come to an end with impressive numbers. Top 30 validators in the game will be rewarded with an Account-bound Token (non-transferable NFT), or in short ABT, depending on their ranking tier.
 • The Incentivized Testnet Program will be ended by November 15th 2022. Thus, each validator will receive a maximum of 7500 $AURA for exactly 125 days running  Aura nodes. Beside BEP-20 $AURA, each validator staying until the end of the IVP will receive an ABT tailored for the IVP.

Canary network EUPHORIA-2 launch:

 • In order to keep Euphoria active to test new features before being deployed on Mainnet, we are going to launch Euphoria-2. This is the official staging/canary network for Aura Network.
 • Upgrades of the Euphoria-2 will be detailed on Github later.

Introduction of Aura Foundation Delegation Program:

 • Aura Foundation Delegation Program is created  for the Aura Foundation to cultivate the decentralization and growth of the network by allocating their funds for delegation appropriately.
 • The draft version has been released for validators to feedback.

We are open to discussion on this plan to prepare for the Xstaxy Mainnet. If you have any suggestions to improve this plan, let’s talk about it on our Github forum!


Kế hoạch cho Validator chuẩn bị sự kiện ra mắt Xstaxy Mainnet

Sự kiện ra mắt Xstaxy Mainnet đang rất mong chờ được diễn ra. Dưới đây là một vài thông báo quan trọng cho đội ngũ Validator của Aura trước thềm sự kiện đặc biệt này.

Kể từ Q4 2021, Aura Network đã không ngừng tập trung xây dựng và phát triển dự án, thể hiện cam kết vững chắc với những kế hoạch đề ra. Tính đến nay, đã có 3 testnet được ra mắt thành công với độ ổn định ngày càng được tối ưu hoá, cụ thể là Halo, Serenity và Euphoria. Cùng với đó, BEP-20 $AURA đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng sau khi phát hành trên chuỗi BNB. Đây chính là thời điểm thích hợp để Aura Network tiến đến một cột mốc mới - Ra mắt Xstaxy mainnet.

Nhằm đảm bảo sự thành công và tính bảo mật của sự kiện ra mắt Mainnet, Aura Team đã xác định rõ một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

 • Quá trình phân phối token trên mainnet Xstaxy phải đảm bảo tuân theo tokenomics và nguồn cung token đang lưu thông.
 • Đội ngũ validator của Xstaxy phải đảm bảo độ uy tín, tin cậy và cam kết hoạt động vì một mục tiêu chung: sự thành công của dự án Aura Network.
 • Người tham gia chương trình Euphoria IVP sẽ được trả thưởng đầy đủ như thống nhất từ đầu.
 • Chuẩn bị bản checklist chi tiết cho sự kiện ra mắt Mainnet.

Dưới đây là một số thông tin chính nằm trong kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho Mainnet. Đội ngũ validator của Aura vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang Github tại đây.

Kết thúc chương trình Euphoria Incentivized Testnet Program (IVP):

 • Game “Master of Nodes” dành riêng cho validator đã chính thức kết thúc với nhiều con số ấn tượng. Tuỳ thuộc vào xếp hạng cuối cùng của từng người chơi, Top 30 validator sẽ được tặng thưởng 01 Account-bound Token (loại NFT không thể chuyển được), viết tắt là ABT.
 • Chương trình Euphoria IVP sẽ kết thúc trước ngày 15/11/2022. Theo đó, mỗi validator sẽ nhận được tối đa 7500 $AURA cho chính xác 125 ngày tham gia chạy nodes trên Aura. Bên cạnh đó, những validator tham gia đến cuối chương trình IVP cũng sẽ nhận thêm một ABT dành riêng cho chương trình này.

Ra mắt Canary network EUPHORIA-2:

 • Euphoria sẽ được duy trì hoạt động nhằm kiểm định các tính năng mới trước khi khởi chạy trên Mainnet. Do đó, Aura Team sẽ ra mắt phiên bản Euphoria-2. Đây là mạng lưới canary chính thức của Aura Network.
 • Những cập nhật mới trên Euphoria-2 sẽ được công bố sớm trên Github.

Giới thiệu chương trình Aura Foundation Delegation:

 • Chương trình Aura Foundation Delegation được tạo ra nhằm gia tăng độ phi tập trung và sự phát triển chung của mạng lưới, bằng cách phân bổ quỹ cho việc uỷ quyền (delegation) một cách hợp lý.
 • Thông tin sơ bộ về chương trình đang trong quá trình nhận thêm những ý kiến đóng góp từ phía validator.

Aura Network rất vui nếu nhận được những ý kiến đóng góp nhằm cải thiện kế hoạch chuẩn bị cho Mainnet Xstaxy. Nếu có bất kỳ ý tưởng nào, cùng thảo luận với Aura Team trên forum Github nhé!

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.