Pyxis Ambassador Video Contest Winner Announcement

Aura Network is excited to announce the winners of the Pyxis Ambassador Video Contest as follows. Congratulations to all winners!

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

Pyxis Ambassador Video Contest is a video creation activity for Pyxis Safe - the most secure multi-sig wallet application built Aura Network. Having the total prize of 20,000 $AURA, this competition is a huge motivation for early-birds to experience and promote Pyxis Safe with Aura Network.

Throughout 2 weeks, the contest attracted more than 100 participants with more than 250 videos submitted. We are surprised with the enormous attention you showed towards Aura Network and Pyxis Safe.

As being made from the point of view of a real user, videos submitted to the competition have helped newcomers a lot to navigate through Pyxis Safe more easily.

After such a time of thorough consideration regarding video quality and organic engagements, Aura Team is super delighted to announce the winners, with the details as below:

Pool 1: Full tutorials video (5-10 minutes )

 • 1st prize - 5,000 $AURA: 0x87A30881aEc87ad20C02C40FFDD1CE49D31BcbC8
 • 2nd prize - 3,000 $AURA: 0xd939EdCb71f08c1e7439706a8Bf854Ae25017942
 • 3rd prize - 2,000 $AURA: 0xb61A34B239A9A6D6a56679c3304D5C697968DB2d

Pool 2: Short tutorials video (1-5 minutes )

 • 1st prize - 2,000 $AURA: 0xd939EdCb71f08c1e7439706a8Bf854Ae25017942
 • 2nd prize - 1,000 $AURA: 0x87A30881aEc87ad20C02C40FFDD1CE49D31BcbC8

Random Prizes: 300 $AURA each

 • 0xC92bDEEc2A26e908922400117B6E627B494eA2CD
 • 0x1C9ff3d6007d9C784d85a3100f195d9cE41FD33c
 • 0x0d2cD16375B2053fEfD02Fe7f4e23156212cd416
 • 0x78c71dF4c554776C1E75F576c7beaeBE6F2b83f6
 • 0xE3176A997f268C3fD5a25bb2f9553D616064C591

Congratulations to our winners. Thank you for taking part in Pyxis Ambassador Video Contest. The rewards will be distributed to the winners within 14 working days.

Currently, Aura Network is running Pyxis Game with the total prize pool of 50,000 $AURA. This is the 2nd game for the Aura Community in The Game of Harmony series to experience the great features of Pyxis Safe. If you missed the chance to win the Pyxis Ambassador Video Contest, then join the Pyxis Game now to get your rewards.

Join now at: https://insight.aura.network/community-campaign-explore-pyxis-safe-to-earn-50-000-aura/

Follow our channels to update the latest activities!

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog


Công bố danh sách người thắng cuộc Pyxis Ambassador Video Contest

Aura Network vui mừng công bố danh sách những người chơi Pyxis Ambassador Video Contest nhận phần thưởng từ cuộc thi.

Pyxis Ambassador Video Contest là hoạt động sáng tạo video về Pyxis Safe - ứng dụng ví multi-sig an toàn nhất được xây dựng bởi Aura Network. Với tổng giải thưởng lên tới 20,000 $AURA, cuộc thi mong muốn tạo động lực cho những dùng mới có cơ hội trải nghiệm và quảng bá Pyxis Safe cùng Aura Network.

Trong suốt 2 tuần, cuộc thi đã thu hút hơn 100 người tham gia với hơn 250 video được gửi về. Aura Team rất bất ngờ và vui mừng vì sự quan tâm đặc biệt của người dùng đối với Aura Network nói chung và Pyxis Safe nói riêng.

Được làm từ góc nhìn thực tế của người dùng cuối, các video này đã mang đến những giải thích gần gũi và dễ hiểu nhất cho cộng đồng cùng làm quen và sử dụng Pyxis Safe.

Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng về chất lượng nội dung cũng như mức độ tương tác tự nhiên của các video, Aura Team rất vui mừng được công bố danh sách những người chiến thắng, với thông tin chi tiết như sau:

Hạng mục 1: Full tutorials video (5-10 phút)

 • Giải Nhất - 5,000 $AURA: 0x87A30881aEc87ad20C02C40FFDD1CE49D31BcbC8
 • Giải Nhì - 3,000 $AURA: 0xd939EdCb71f08c1e7439706a8Bf854Ae25017942
 • Giải Ba - 2,000 $AURA: 0xb61A34B239A9A6D6a56679c3304D5C697968DB2d

Hạng mục 2: Short tutorials video (1-5 phút)

 • Giải nhất - 2,000 $AURA: 0xd939EdCb71f08c1e7439706a8Bf854Ae25017942
 • Giải nhì - 1,000 $AURA: 0x87A30881aEc87ad20C02C40FFDD1CE49D31BcbC8

Giải random: 300 $AURA mỗi ví

 • 0xC92bDEEc2A26e908922400117B6E627B494eA2CD
 • 0x1C9ff3d6007d9C784d85a3100f195d9cE41FD33c
 • 0x0d2cD16375B2053fEfD02Fe7f4e23156212cd416
 • 0x78c71dF4c554776C1E75F576c7beaeBE6F2b83f6
 • 0xE3176A997f268C3fD5a25bb2f9553D616064C591

Aura Network xin được chúc mừng những nhà sáng tạo nội dung đã may mắn giành phần thưởng trong cuộc thi lần này. Cảm ơn vì sự tham gia nhiệt tình của các bạn trong Pyxis Ambassador Video Contest. Phần thưởng sẽ sớm được gửi tới những người thắng cuộc trong vòng 14 ngày làm việc.

Hiện tại, Aura Network đang tổ chức Pyxis Game với tổng giải thưởng lên tới 50,000 $AURA. Đây là game thứ 2 thuộc series The Game of Harmony nhằm giúp cộng đồng Aura có cơ hội trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của Pyxis Safe. Nếu các bạn chưa phải là người may mắn chiến thắng Pyxis Ambassador Video Contest, vậy thì hãy tham gia Pyxis Game ngay để nắm bắt cơ hội nhận thưởng lên tới 100,000 $AURA nhé!

Tham gia ngay tại:  https://insight.aura.network/community-campaign-explore-pyxis-safe-to-earn-50-000-aura/

Theo dõi các kênh truyền thông chính thức của Aura Network để cập nhật những tông tin mới nhất!

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.