Guide to claim VIP package for FOX NFT holders

In this article, we will clarify how to claim VIP package on FPT Play for FOX NFT holders.

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

The recent launch of The FOX Collection has taken the NFT community by storm, with all 3000 NFTs sold out in an impressive 33 minutes! If you were fortunate enough to secure a FOX NFT, get ready to claim your VIP package on FPT Play now.

All FOX NFT holders (excluding Level 1 - Common) will receive a unique NFT voucher. This voucher allows you to claim a code for the FPT Play VIP package on box.aura.network. As per the FOX NFT level you hold, you will receive:

 • Level 4 - Super Rare NFT: 3 vouchers
 • Level 3 - Rare NFT: 2 vouchers
 • Level 2 - Uncommon NFT: 1 voucher

This unique VIP package opens up a world of exclusive content for you to explore, including sports programs, TV series, movies, and so much more!

Now, you might be wondering how to claim your VIP package. Here is your step-by-step guide:

 1. If you haven't already, please hunt your FOX NFT on the SeekHYPE marketplace before May 28th.
 2. On May 28th, a list of wallets holding FOX NFTs Levels 2, 3, and 4 will be compiled.
 3. The SeekHYPE team will then transfer an NFT voucher to your wallet.
 4. Visit box.aura.network and log in to your wallet.
 5. Visit Voucher tab in the Library, click ‘Burn NFT’.
 6. Click ‘Claim NFT’ to receive your FPT Play VIP code. You can use this code to experience the FPT Play VIP package for one month. Guide here.

Remember, the cut-off date for trading your FOX NFT on SeekHYPE to be eligible for this offer is May 28th. If you haven't done so already, please make sure you trade your NFT on SeekHYPE before this date to ensure you don't miss out on this fantastic opportunity. After redeeming your NFT voucher and receiving the VIP code, please make sure to use the code before it expires on Sep 30th.

Don't miss your chance to access a world of exclusive content with your FOX NFT. Trade your NFT on SeekHYPE and prepare to claim your VIP package!


Hướng dẫn nhận gói ưu đãi VIP dành cho FOX NFT Holders

Sự ra mắt gần đây của Bộ sưu tập FOX đã kết thúc thành công với con số vô cùng ấn tượng - 3000 NFT được bán hết chỉ trong 33 phút! Nếu bạn may mắn sở hữu cho mình FOX NFT, hãy sẵn sàng để trải nghiệm gói VIP trên FPT Play theo hướng dẫn dưới đây.

Tất cả những người đang nắm giữ FOX NFT (không bao gồm NFT Level 1) sẽ nhận được một voucher NFT ưu đãi độc quyền. Voucher này cho phép bạn quy đổi thành một mã code để sử dụng gói FPT Play VIP trên box.aura.network. Theo level FOX NFT mà bạn nắm giữ, bạn sẽ nhận được:

 • Level 4 - NFT Super Rare: 3 voucher
 • Level 3 - NFT Rare: 2 voucher
 • Level 2 - NFT Uncommon: 1 voucher

Với gói ưu đãi VIP đặc biệt này, bạn sẽ có cơ hội đắm mình vào một thế giới với các nội dung giải trí độc quyền, bao gồm các chương trình thể thao, truyền hình, điện ảnh và nhiều chương trình thú vị khác!

Thực hiện đổi gói VIP FPT Play theo các bước sau:

 1. Nếu bạn chưa sở hữu FOX NFT, đừng lo bởi bạn vẫn có thể săn ngay cho mình 1 FOX NFT SeekHYPE Market place trước ngày 28/05.
 2. Vào ngày 28/05, danh sách các ví đang giữ FOX NFT Level 2, 3 và 4 sẽ được tổng hợp.
 3. Đội ngũ SeekHYPE sau đó sẽ chuyển NFT voucher vào ví của bạn.
 4. Truy cập box.aura.network và đăng nhập vào ví của bạn.
 5. Truy cập tab Voucher trong Thư viện, nhấp vào 'Burn NFT'.
 6. Nhấp vào 'Nhận NFT' để nhận mã FPT Play VIP của bạn. Bạn có thể sử dụng mã này để trải nghiệm gói FPT Play VIP trong một tháng. Hướng dẫn tại đây.

Lưu ý, 28/05 là hạn chót để bạn có thể giao dịch FOX NFT trên SeekHYPE. Sau khi quy đổi ra NFT voucher, hãy sử dụng voucher này để nhận mã VIP trước ngày 30/09 để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm các chương trình độc quyền trên FPT Play.

Đừng để vụt mất tấm vé tiếp cận thế giới giải trí độc quyền với FOX NFT. Hãy nhanh chóng quy đổi NFT và chuẩn bị trải nghiệm gói VIP FPT Play dành riêng cho bạn!

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.