Pyxis Game Winners Announcement

The second game for Aura community in The Game of Harmony series is closed now! Aura Network is excited to announce the final results here.

Русская версия нажмите здесь

The campaign “Explore Pyxis Safe to earn 50,000 $AURA” has concluded with remarkable numbers.

Aura Network would like to show our deepest appreciation to all the participation in 10 days. This special event is an occasion for our users to try out the multi-sig features of Pyxis Safe. Every single participant taking part in 2 mini-games is a huge support for Aura Team.

After carefully calculating points of the leaderboard, we are now having the final results of the Pyxis Game!

📣
Let’s look at the final rewards HERE.
The rewards will be distributed to participants within 7 working days.

Rewards structure

Total 50,000 $AURA in rewards are divided into 2 separate pools for Mini-game 1 and Mini-game 2. Players with the same total points will be randomly picked to be in the Top 50 winners.

Participants and winners can refer to the point calculation formula HERE.

🎉 Pool 1: 25,000 $AURA for Mini-game 1

25,000 $AURA is equally distributed to the Top 50 participants by scores counted in the Mini-game 1 (500 $AURA each).

In Mini-game 1, the bottom 9 people have the same total points. 4 out of 9 participants are randomly picked to be included in the winners list.

🎉  Pool 2: 25,000 $AURA for Mini-game 2

25,000 $AURA is equally distributed to the Top 50 participants by scores counted in the Mini-game 2 (500 $AURA each).

In Mini-game 2, the bottom 11 people have the same total points. 10 out of 11 participants are randomly picked to be included in the winners list.

Soulbound NFT - Special Gifts for Outstanding Players

Aura Team decided to have extra rewards for the best players in each Mini-game, with specifics as follows:

  • 1 Soulbound NFT each for individual players who created the most transactions during the Mini-game 1 and Mini-game 2.
  • 1 Soulbound NFT each for 3 members of the team who made the fastest transactions during the Mini-game 2.

These Soulbound NFTs are unique and will be sent to the Aura wallet address of the winners when the SBT feature is ready on Pyxis Safe.

Closing remarks

Once again, Aura Team would like to send a huge thank you to our community for joining us in the Pyxis Game. We hope that this Pyxis Game has helped our community to master your actions on Pyxis Safe - the most secure multi-sig wallet application for Cosmos. Your positive feedback throughout the game pushed the product development towards the best version of Pyxis Safe!

For more information about Pyxis Safe, you are invited to visit our Docs: Introduction to Pyxis Safe | Docs (aura.network).

This event also marked the end of The Games of Harmony. Aura Team will continue to run new events for community to join and earn rewards with us!

Besides, Aura Network has extended the Staking and Farming Pools for AURA on Baryon Network with the APY of up to 500%. If interested in earning more profits on your holdings, you are invited to join us now, HERE.


Công bố danh sách người chiến thắng Pyxis Game

Game thứ hai thuộc series The Game of Harmony dành cho cộng đồng Aura đã chính thức khép lại. Aura Network vui mừng được thông báo kết quả cuối cùng tại đây

Campaign “Trải nghiệm Pyxis Safe nhận thưởng 50,000 $AURA” đã kết thúc với những con số cực kỳ ấn tượng.

Aura Network đánh giá rất cao sự tham gia nhiệt tình của những người chơi trong 10 ngày vừa qua. Sự kiện đặc biệt này cũng chính là dịp cho người dùng có thể trải nghiệm tính năng multi-sig của Pyxis Safe. Sự ủng hộ của cộng đồng chính là nguồn cổ vũ to lớn cho Aura Team.

Sau khi tính toán cẩn thận số điểm của bảng xếp hạng, Aura Network xin công bố kết quả cuối cùng của Pyxis Game như sau!

📣
Xem kết quả phần thưởng chính thức tại đây.
Phần thường sẽ được gửi đi trong vòng 7 ngày làm việc.

Cơ cấu phần thưởng

Tổng giải thưởng 50,000 $AURA được chia thành 2 giải. Người chơi với số điểm bằng nhau sẽ được chọn ngẫu nhiên để được lọt Top 50 người nhận thưởng.

Người tham gia và người chiến thắng có thể tham khảo công thức tính điểm TẠI ĐÂY.

🎉 Pool 1: 25,000 $AURA cho Mini-game 1

  • 25,000 $AURA được chia đều cho 50 người tham gia có điểm cao nhất trong Mini-game 1 (500$ AURA mỗi người).
  • Trong Mini-game 1, 9 người ở top cuối có chung số điểm với nhau. Vì vậy, 4 trong 9 người này đã được chọn ngẫu nhiên để nhận thưởng Top 50.

🎉  Pool 2: 25,000 $AURA cho Mini-game 2

  • 25,000 $AURA được chia đều cho 50 người tham gia có điểm cao nhất trong Mini-game 2 (500$ AURA mỗi người).
  • Trong Mini-game 2, 11 người ở top cuối có chung số điểm với nhau. Vì vậy, 10 trong 11 người này đã được chọn ngẫu nhiên để nhận thưởng Top 50.

Soulbound NFT - Phần quà đặc biệt cho người chơi xuất sắc nhất

Aura Team quyết định có thêm phần thưởng cho người chơi xuất sắc nhất trong mỗi Mini-game, cụ thể như sau:

  • Mỗi người 1 Soulbound NFT cho người chơi cá nhân tạo được nhiều giao dịch nhất trong thời hạn Mini-game 1 và 2.
  • Mỗi người 1 Soulbound NFT cho 3 thành viên thuộc đội chơi tạo giao dịch nhanh nhất trong Mini-game 2.

Những phần thưởng Soulbound NFTs này là độc nhất và sẽ được gửi đến địa chỉ ví Aura của người thắng cuộc khi tính năng này hoàn thiện trên Pyxis Safe.

Tổng kết

Một lần nữa, Aura Team xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng Aura vì sự tham gia rất nhiệt tình của các bạn trong Pyxis Game. Aura Network hy vọng rằng Pyxis Game đã giúp cộng đồng Aura nắm vững cách hoạt động cũng như các thao tác của Pyxis Safe - ứng dụng ví multi-sig an toàn nhất cho Cosmos. Những phản hồi tích cực của người tham gia trong suốt trò chơi đã thúc đẩy quá trình phát triển sản phẩm nhằm hướng tới phiên bản tốt nhất của Pyxis Safe!

Để biết thêm thông tin về Pyxis Safe, vui lòng truy cập Docs tại: Giới thiệu về Pyxis Safe | Docs (aura.network)

Sự kiện này cũng chính thức đánh dấu sự kết thúc của The Games of Harmony. Trong tương lai, Aura Team sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện mới để cộng đồng tham gia và kiếm phần thưởng! Hãy theo dõi các kênh truyền thông chính thức của Aura Network để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bên cạnh đó, Aura Network đã gia hạn AURA Staking và Farming Pools trên Baryon Network với APY lên đến 500%/năm. Nếu quan tâm đến việc kiếm thêm phần thưởng từ tài sản nắm giữ của mình, hãy tham gia ngay TẠI ĐÂY.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.