Latest updates on The Xstaxy Mainnet Release

Xstaxy Mainnet will be officially launched in Q1 2023. Read this article to see the latest news.
Vietnamese article click here

Aura Network has accomplished many noteworthy milestones ever since the beginning. The expansion of the Aura team, further innovation to our technology and the growth of our community are some of the notable achievements to date. The three testnets which are Serenity, Halo and Euphoria staging net, are all online and stable, filled with new and innovative features. With the Aura Ecosystem continuously expanding, there will be many new updates unfolding in the near future.

In the midst of all the growth,  Aura Network is pleased to announce that Xstaxy Mainnet will officially be launched in Q1 2023. As a team, we’ve considered all the variables and determined that this is the best course of action for the longevity of the Aura initiative.

While the fundamental technology is ready for production, The Aura team is always trying to initiate new ways to improve the ecosystem as much as possible in order to bring long-term value to AURA Hodler’s before the mainnet launch. Here are the two distinct ways in which we plan to do so:

Ecosystem Expansion:

By enticing new partners, builders, and initiatives across multiple industries, such as GameFi or DeFi, running on the Aura Network, Aura are aiming to expand the ecosystem.

We are building an ecosystem to optimize the user experience as much as possible before launching the mainnet.

Partnership Development:

Mass adoption of NFT at a global scale is the vision of Aura Network. To accomplish this vision, it is critical to collaborate with many strategic partners within the space. Our partners will assist in providing resources and advising on product development and marketing strategies.

Aura Network is now developing extensive collaboration with significant strategic partners in the fields of blockchain and web3.

New collaboration announcements will follow in the near future. Stay up to speed on the latest news by visiting our websites and following us on social media.


Cập nhật mới về việc khởi chạy Xstaxy Mainnet

Xstaxy Mainnet sẽ chính thức khởi chạy vào quý 1 năm 2023. Đọc bài viết dưới đây để cập nhật những thông tin mới nhất.

Kể từ khi thành lập, Aura Network đã đạt được nhiều cột mốc đáng chú ý. Một số thành quả có thể kể đến là việc chúng tôi đã tập trung phát triển đội ngũ, đổi mới công nghệ cũng như xây dựng cộng đồng. 03 testnet được khởi chạy bao gồm Serenity, Halo và Euphoria đều đang hoạt động ổn định, tối ưu hóa với nhiều tính năng cải tiến. Có thể thấy, hệ sinh thái Aura vẫn đang ngày càng mở rộng, hứa hẹn sẽ có nhiều cập nhật mới đáng mong đợi trong tương lai.

Trong đà phát triển mạnh mẽ, Aura Network thông báo sẽ khởi chạy Xstaxy Mainnet vào quý 1 năm 2023. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, toàn bộ đội ngũ chúng tôi tin rằng đây là lựa chọn hợp lý nhất để giúp Aura Network hướng đến sự phát triển bền vững và lâu dài.

Dựa trên cơ sở các công nghệ cốt lõi đã hoàn thiện, đội ngũ phát triển Aura luôn cố gắng tìm ra những hướng đi mới để cải thiện và tối ưu hệ sinh thái, từ đó mang đến giá trị lâu dài cho Aura Hodler. Dưới đây là 02 kế hoạch Aura Team sẽ thực hiện trước thềm khởi chạy Mainnet:

1. Mở rộng hệ sinh thái

Aura Network đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái thông qua việc thu hút các đối tác, nhà phát triển và luôn đón nhận những cơ hội hợp tác mới. Việc mở rộng hợp tác với các dự án khác không chỉ tập trung trong lĩnh vực GameFi hay DeFi, chúng tôi còn mở rộng tiếp cận nhiều lĩnh vực khác.

Từ đó, Aura Network sẽ xây dựng một hệ sinh thái để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể, trước khi chính thức khởi chạy mainnet.

2. Thúc đẩy các mối quan hệ đối tác

Tầm nhìn của Aura Network tập trung vào việc giúp NFT được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, hợp tác với các đối tác chiến lược là điều tối quan trọng. Các đối tác sẽ hỗ trợ cho việc cung cấp tài nguyên và tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm cũng như kế hoạch marketing.

Hiện tại, Aura Network đang triển khai kế hoạch hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược quan trọng trong lĩnh vực blockchain và web3.

Chúng tôi sẽ sớm công bố các kế hoạch hợp tác mới trong thời gian tới. Cập nhật tin tức mới nhất về Aura Network bằng cách truy cập trang web hoặc theo dõi chúng tôi thông qua các kênh truyền thông chính thức.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.