IDO

Aura Network x Impossible Finance: AURA Whitelist Allocation

To spread the launching event of AURA IDOs’ on Impossible Finance, we are super excited to officially open up USD$20,000 AURA Whitelist Allocation.
Vietnamese article click here

The program has been created not only to incentivize community members who have supported Aura Network, but also to empower users to win guaranteed AURA tokens during the IDO period.

Campaign period: 10/06/2022–21/07/2022 2PM (UTC)

➤ Join us by completing tasks HERE.

Details of Event

 • 200 winners will be randomly selected at the end of the campaign.
 • Each winner will be whitelisted and eligible, after passing KYC, to purchase US$100 (in USD value) of the AURA token during the IDO event. More details on the IDO to be announced later.
 • Participants can increase their chance of whitelisting with multiple tasks submissions. Each task is worth a number of entries. The more entries you have, the higher the chance of getting an allocation.

Steps to get started

 1. Fill in the whitelist form: https://gleam.io/pAcTN/impossible-finance-x-aura-network-whitelist-allocation-contest
 2. Enter your TG username
 3. Enter your BSC wallet address
 4. Follow Aura Network on Twitter
 5. Join Aura Network TG community channel
 6. Join Aura Network Discord channel
 7. Community Tasks

For further information related to Aura Network’s IDO on Impossible Finance, CLICK HERE.

About Impossible Finance

Impossible Finance is the go-to crypto investment platform that empowers crypto-enthusiasts with high-quality, fair and accessible crypto opportunities. The platform simplifies DeFi so users can enjoy fairer investing, cheaper trading and better yields through our accelerator, launchpad, and swap platform.

About Aura Network

Aura Network is a scalable, agile and effortless Layer-1 blockchain with a comprehensive ecosystem built to accelerate global NFTs adoption. Aura Network focuses on solving the problem of adopting NFTs and blockchain technology in general, which is currently a highly complex process.


Aura Network x Impossible Finance: Tặng thưởng Whitelist token AURA

Để lan tỏa sự kiện Aura Network mở bán token trên Impossible Finance, chúng tôi vui mừng thông báo chính thức tổ chức chương trình tặng thưởng whitelist AURA tokens với tổng trị giá $20,000.

Chương trình được tạo ra không chỉ để khuyến khích những thành viên cộng đồng đã ủng hộ Aura Network, mà còn là cơ hội để bạn giành lấy một số lượng token AURA nhất định trong giai đoạn mở bán.

Thời gian tổ chức

Từ 21:00 ngày 10/06/2022 đến 21:00 ngày 21/07/2022 (Giờ Việt Nam)

➤ Tham gia ngay bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ TẠI ĐÂY.

Thể lệ chương trình

 • Chọn ngẫu nhiên 200 người trúng thưởng whitelist khi kết thúc chương trình.
 • Mỗi người chơi hợp lệ đã hoàn tất KYC và được trúng whitelist sẽ có thể mua AURA tokens với tổng trị giá $100 vào sự kiện IDO. Aura Network và Impossible Finance sẽ thông báo sớm nhất tới người dùng khi có thông tin chi tiết về IDO.
 • Người chơi có thể tăng tỷ lệ trúng whitelist bằng cách làm nhiều nhiệm vụ nhất có thể. Mỗi nhiệm vụ tương ứng một điểm (entry). Bạn càng có nhiều điểm thì khả năng được nhận whitelist càng cao.

Cách thức tham gia

 1. Điền form đăng ký Whitelist tại đây: https://gleam.io/pAcTN/impossible-finance-x-aura-network-whitelist-allocation-contest
 2. Nhập tên người dùng Telegram
 3. Nhập địa chỉ ví BSC
 4. Theo dõi Twitter Aura Network
 5. Tham gia Telegram Aura Network
 6. Tham gia Discord Aura Network
 7. Hoàn thành các nhiệm vụ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến đợt mở bán token AURA trên Impossible Finance, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Về Impossible Finance

Impossible Finance là nền tảng đầu tư tiền điện tử mang đến cho những cơ hội đầu tư chất lượng, công bằng và dễ tiếp cận. Nền tảng đã đơn giản hóa tài chính phi tập trung (DeFi) để người dùng có thể đầu tư công bằng hơn, giao dịch rẻ hơn và lợi tức tốt hơn thông qua các tính năng ươm mầm dự án, launchpad, quy đổi.

Về Aura Network

Aura Network là một blockchain Layer 1 có thể mở rộng, nhanh chóng và dễ dàng – xây dựng một hệ sinh thái toàn diện để đẩy nhanh tính ứng dụng của NFT trên toàn cầu. Aura Network tập trung vào giải quyết tính phức tạp trong quá trình ứng dụng NFT và công nghệ blockchain nói chung vào đời sống.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.