IDO

Aura Network Whitelist Allocation x The Impossible Swap Competition

Aiming to promote Aura Network IDO on Impossible Finance, we are glad to announce a special Impossible Swap Trading campaign.

Русская версия нажмите здесь

There is US$20,000 of Whitelist Allocation for AURA tokens to be won in our campaign. The campaign is open to our awesome community members subject to local rules and regulations.

Campaign Period: 23/06/2022 – 20/07/2022 12PM (UTC)

Learn how to use the Impossible Finance Swap HERE.

See detailed information of our campaign below:

Trading Competition

 • Activity period: 23/06/2022–20/07/2022
 • Total reward pool: US$20,000 in Whitelist Allocation for AURA tokens

How to participate:

 • Participants need to trade a minimum of US$1,000 on the Impossible Finance Swap during the campaign period
 • To prevent any potential delays on purchasing your whitelist allocation, make sure you use the same wallet address you have KYC’ed with on Impossible’s Launchpad

Rewards

 • Rewards will be distributed to the top traders according to their position:
 • 1–10: US$500 in Whitelist Allocation
 • 11–20: US$300 in Whitelist Allocation
 • 21–30: US$200 in Whitelist Allocation
 • The remaining eligible participants will be entered into a lucky draw. 100 users will be selected and each winner will receive US$100 in Whitelist Allocation.

KYC Details

 • KYC Preparation Period: Rolling ongoing basis. We require 50 IDIA or 25 IF tokens to start KYC to prevent bots from spamming our KYC partner. Users can KYC anytime during the entire IDO timeline, but will not be able to stake until their KYC is completed. To maximize the staking utility of users’ IDIA, users have to pass KYC before the staking period begins. In other words:
 • If users pass KYC after the end of the staking period, they will miss the opportunity to participate.
 • If users pass KYC during staking period, they will only be able to stake for the remaining staking period and receive a lesser allocation than if they were to start staking from the beginning of the staking period.

About Aura Network

Aura Network is a scalable, agile and effortless Layer-1 blockchain with a comprehensive ecosystem built to accelerate global NFTs adoption. Aura Network focuses on solving the problem of adopting NFTs and blockchain technology in general, which is currently a highly complex process.

Terms & Conditions

 • Impossible reserves the right in its sole discretion to amend, change or cancel this announcement and group at any time and for any reason without prior notice.
 • Use a self-custodied (Metamask, Trustwallet, etc.) BSC wallet address. Do NOT use an exchange wallet to participate
 • This whitelisting campaign is for the AURA IDO.
 • The final positions will be calculated after the competition end date.
 • Participants’ position will be based on the volume of trade made during the campaign period.
 • A participant can only win up to one whitelist slot for this Aura Trading Competition. Winners will need to complete KYC for AURA IDO.
 • Impossible Finance reserves the right to disqualify bots or fake users prior to selecting and randomized drawing of eligible users who will be whitelisted for the IDO.
 • Impossible Finance reserves the right to cancel or amend any Activity, Activity Rules or Details at our sole discretion.
 • This campaign is open internationally, but restrictions due to compliance regulations for different jurisdictions apply. Residents from the United States and OFAC sanctioned countries are not permitted to join this contest. The team is not responsible for any legal repercussions incurred due to non-compliance of participants. Please consult the respective laws governing your region for the most accurate information.
 • Risk Warning: Trading and/or generally investing in any cryptocurrency involve significant risks and can result in the complete loss of your capital. You should not invest more than you can afford to lose and you should ensure that you fully understand the risks involved. Before investing, please consider your level of experience, objectives, and risk tolerance, and seek independent financial and legal advice if necessary. It is your responsibility to ascertain whether you are permitted to use the services of Impossible Finance based on the legal and regulatory requirements of your country of residence and/or applicable jurisdiction(s)
 • Full disclaimers: Please access this link for the legal notices relating to this document, its content, and the relevant risks

Cuộc thi Aura Network Whitelist x The Impossible Swap

Nhằm đẩy mạnh sự kiện IDO Aura Network trên Impossible Finance, chúng tôi vui mừng thông báo tổ chức cuộc thi đặc biệt trên Impossible Swap. Cuộc thi tặng thưởng AURA Whitelist có tổng giải thưởng lên đến US$20.000. Cuộc thi được tổ chức dành cho toàn bộ cộng đồng đã đáp ứng các quy định của chương trình.  

Thời gian cuộc thi: 7PM 23/06/2022 - 20/07/2022 (Giờ Việt Nam)

Hướng dẫn sử dụng Impossible Finance Swap TẠI ĐÂY.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi dưới đây:

Cuộc thi giao dịch

 • Thời gian tổ chức: 7PM 23/06/2022 - 20/07/2022 (Giờ Việt Nam)
 • Tổng phần thưởng: US$20.000 AURA Whitelist

Hướng dẫn tham gia cuộc thi

 • Người tham dự cần giao dịch tối thiểu US$1.000 trên Impossible Finance Swap trong thời gian tổ chức cuộc thi.
 • Để tránh xảy ra chậm trễ trong quá trình mua Whitelist, hãy đảm bảo rằng bạn dùng địa chỉ ví đã được xác thực (KYC) trên Launchpad của Impossible Finance.

Phần thưởng

 • Phần thưởng sẽ được tặng cho những nhà đầu tư có khối lượng giao dịch cao nhất.
 • Top 1–10: US$500 trong phân bổ AURA Whitelist
 • Top 11–20: US$300 trong phân bổ AURA Whitelist
 • Top 21–30: US$200 trong phân bổ AURA Whitelist
 • Những người tham gia hợp lệ còn lại sẽ được tham gia rút thăm may mắn. 100 người sẽ được chọn và thưởng US$100 AURA Whitelist.

Chi tiết KYC

 • Giai đoạn chuẩn bị KYC: Luôn mở. Bạn cần có 50 token IDIA hoặc 25 token IF để bắt đầu KYC (nhằm chống bots). Bạn có thể KYC bất kỳ lúc nào trong thời gian IDO, nhưng chỉ có thể bắt đầu stake khi đã hoàn tất KYC. Để đảm bảo quy trình staking IDIA diễn ra suôn sẻ, bạn bắt buộc phải hoàn tất KYC.
 • Nếu người dùng hoàn tất KYC sau giai đoạn staking, bạn sẽ không thể tham gia IDO.
 • Nếu người dùng đã hoàn tất KYC giữa giai đoạn staking, người dùng có thể stake trong thời gian ngắn hơn và nhận phân bổ token ít hơn so với việc tham gia stake ngay từ đầu.

Giới thiệu về Aura Network

Aura Network là một blockchain Layer 1 có thể mở rộng, nhanh chóng và dễ dàng - xây dựng một hệ sinh thái toàn diện để đẩy nhanh tính ứng dụng của NFT trên toàn cầu. Aura Network tập trung vào giải quyết tính phức tạp trong quá trình ứng dụng NFT và công nghệ blockchain nói chung vào thực tiễn.

Điều khoản và Điều kiện

 • Impossible có toàn quyền quyết định sửa đổi thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
 • Sử dụng địa chỉ ví BSC tự quản lý (Metamask, Trustwallet, v.v.). KHÔNG sử dụng ví sàn để tham gia.
 • Chương trình whitelist này dành cho AURA IDO.
 • Vị trí người thắng chung cuộc sẽ được tính sau ngày cuộc thi kết thúc.
 • Vị trí của người thắng cuộc sẽ được tính dựa trên khối lượng giao dịch được thực hiện trong thời gian cuộc thi.
 • Người tham gia chỉ có thể giành được tối đa một suất Whitelist trong Cuộc thi Giao dịch Aura. Người thắng cuộc sẽ cần phải hoàn thành KYC cho AURA IDO.
 • Impossible Finance có quyền loại bot hoặc người dùng giả mạo trước khi chọn và quay ngẫu nhiên những người chơi hợp lệ được nhận Whitelist IDO.
 • Impossible Finance có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Hoạt động, Luật chơi hoặc Chi tiết cuộc thi.
 • Cuộc thi được mở trên phạm vi quốc tế, nhưng các hạn chế theo quy định tuân thủ đối với các khu vực pháp lý khác nhau sẽ được áp dụng. Cư dân từ Hoa Kỳ và các quốc gia bị OFAC trừng phạt không được phép tham gia cuộc thi này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả pháp lý nào phát sinh do sự không tuân thủ của người tham gia. Vui lòng tham khảo luật tương ứng quản lý khu vực của bạn để có thông tin chính xác nhất.
 • Cảnh báo rủi ro: Giao dịch và/hoặc đầu tư nói chung vào bất kỳ loại tiền điện tử nào đều có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất hoàn toàn vốn của bạn. Bạn không nên đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất và nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Trước khi đầu tư, vui lòng xem xét kinh nghiệm, mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, đồng thời tìm kiếm lời khuyên tài chính và pháp lý cá nhân nếu cần. Bạn có trách nhiệm xác định chắc chắn liệu bạn có được phép sử dụng các dịch vụ của Impossible Finance hay không dựa trên các yêu cầu pháp lý và quy định của quốc gia bạn cư trú và/hoặc (các) khu vực tài phán hiện hành.
 • Tuyên bố miễn trách: Vui lòng truy cập liên kết này để biết các thông báo pháp lý liên quan đến tài liệu này, nội dung chi tiết và các rủi ro liên quan.
You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.