Aura Network & Ahamove collaborate to launch an NFT collection

Aura Network is collaborating with Ahamove, a leading delivery company in Vietnam, to release the 'Greenovative' NFT Collection.

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

Aura Network and Ahamove are collaborating to pioneer the logistics industry by integrating NFTs into Ahamove's delivery services. This partnership aims to promote the adoption of Web3 technology and showcase the utilities of NFTs within the traditional market.

Why Ahamove?

Ahamove is a prominent logistics company offering fast delivery and a large fleet of drivers, while Aura Network specializes in Web3 and NFTs technology. We are partnering to support the integration of NFTs into Ahamove's logistics services. On the other hand, this collaboration will promote Web3 technology to mainstream users and enhance customer experience with the utility of NFTs.

What is Greenovative NFT Collection?

As part of this collaboration, the Greenovative NFT Collection is created to captivate NFT and logistics enthusiasts, offering exclusive benefits of using the Ahamove delivery service.

With a limited supply of 3,333 NFTs available for purchase, this collection opens a unique opportunity to acquire digital assets representing different vehicles within the ecosystem of Ahamove.

Benefits for Greenovative NFT Holders

As a Greenovative NFT Holder, you can:

 1. Get vouchers to redeem for Ahamove delivery services: Ahamove is a trusted service that helps individuals and businesses ship goods within the city. With the coupons, you can utilize its efficient transport network to deliver your items securely at lower costs.
 2. Access to a Diverse Delivery Option: The Greenovative NFT Collection offers various vehicles, including Bicycles, Helicopters, Scooters, Sedans, Trucks, and Yachts. There is something for everyone's interests, whether you enjoy economic or high-class transportation.
 3. Environmental value: The Greenovative NFT Collection holds an immense environmental value by introducing E-Bicycles. By participating in this collection, owners become part of promoting eco-conscious practices in the delivery industry. This is the meaning of "Greenovative."

Details of the Greenovative NFT collection sale

The Greenovative NFT Collection set has six different types of NFTs ranked by rarity: Bicycles, Scooters, Trucks, Yachts, Sedans, and Helicopters. Users who own these NFTs will receive special vouchers for Ahamove's services, which include shipping and e-bike usage. Additionally, the coupons provided with the NFTs range in value from $4 to $20, making the NFT ownership experience even more valuable.

 • Marketplace: SeekHYPE.
 • Quantity: 3333 NFTs.
 • Public price: 10 $AURA.
 • Mint time:

+ Free mint: June 08 13:00 UTC - June 08 15:00 UTC (Maximum 2 NFT per wallet)

+ Public sale: June 08 15:00 UTC - June 11 15:00 UTC (Maximum 2 NFTs per wallet)

Stay updated with Aura Network's social media channels for the latest information on the Greenovative NFT Collection.


Aura Network và Ahamove tiên phong tích hợp NFT vào ngành Logistic

Aura Network hợp tác cùng Ahamove, một trong những công ty giao hàng hàng đầu tại Việt Nam, ra mắt Bộ sưu tập NFT 'Greenovative'.

Sự hợp tác giữa Aura Network và Ahamove mục tiêu mang đến bước tiến mới trong ngành logistics thông qua việc tích hợp NFT vào dịch vụ giao hàng của Ahamove. Qua đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ Web3 và phổ biến các tiện ích NFT trong thị trường truyền thống.

Tại sao chúng tôi chọn Ahamove?

Ahamove là một công ty Logistics uy tín tại Việt Nam, với dịch vụ giao hàng nhanh chóng cùng đội ngũ tài xế đông đảo, trong khi đó Aura Network sở hữu nền tảng vững mạnh trong công nghệ Web3 và NFT. Thông qua việc hỗ trợ tích hợp NFT vào dịch vụ logistics của Ahamove, sự hợp tác lần này cũng sẽ thúc đẩy tiềm năng của công nghệ Web3 tới người dùng đại chúng, và nâng tầm trải nghiệm người dùng với các ứng dụng NFT.

Bộ sưu tập NFT Greenovative là gì?

Bộ sưu tập NFT Greenovative phát hành hướng cộng đồng người quan tâm công nghệ Web3 và thị trường vận tải, cung cấp các lợi ích độc quyền khi sử dụng dịch vụ của Ahamove.

Với số lượng giới hạn 3,333 NFTs, bộ sưu tập này là cơ hội cho người dùng sở hữu các tài sản số độc quyền, đại diện cho các loại phương tiện khác nhau trong hệ sinh thái dịch vụ của Ahamove.

Lợi ích khi sở hữu NFT Greenovative

Với mong muốn thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của cả ngành công nghiệp blockchain cũng như mang đến những lợi ích tốt nhất cho người dùng. Người sở hữu NFT Greenovative sẽ có những lợi ích sau đây:

 1. Nhận voucher sử dụng dịch vụ giao hàng của Ahamove: Ahamove là một dịch vụ đáng tin cậy giúp cá nhân và doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng và hiệu quả trong khu vực thành phố. Với voucher này, bạn có thể những được những đặc quyền khi sử dụng dịch vụ giao hàng Ahamove với chi phí ưu đãi.
 2. Lựa chọn vận chuyển đa dạng: Các NFT đại diện cho một loạt phương tiện trong hệ sinh thái của Ahamove, bao gồm Xe đạp, Trực thăng, Xe máy, Xe Sedan, Xe Tải và Du thuyền - đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích của người dùng.
 3. Giá trị về môi trường: Bộ sưu tập mang giá trị môi trường lớn thông qua việc giới thiệu dịch vụ Xe đạp điện tích hợp NFT. Bằng việc sở hữu NFT Greenovative, chủ sở sẽ trở thành một phần trong việc khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường. Đó cũng chính là ý nghĩa của tên bộ sưu tập - “Greenovative”.

Chi tiết sự kiện mở bán bộ sưu tập NFT Greenovative

Bộ sưu tập NFT Greenovative bao gồm 6 loại NFT khác nhau được xếp hạng theo độ hiếm: Xe đạp, Xe máy, Xe tải, Du thuyền, Xe Sedan và Trực thăng. Người dùng sở hữu những NFT này sẽ nhận được các voucher đặc biệt cho các dịch vụ của Ahamove, bao gồm dịch vụ giao hàng và di chuyển. Ngoài ra, các voucher được cung cấp kèm theo NFT có giá trị từ 4$ đến 20$, giúp trải nghiệm sở hữu NFT càng trở nên có giá trị hơn.

 • Marketplace: SeekHYPE.
 • Số lượng: 3333 NFT.
 • Giá niêm yết: 10
 • Thời gian mở bán:

+ Free mint: Từ 20:00 ngày 8/ 6 - 22:00 ngày 8/6 (Tối đa 2 NFT cho mỗi ví)

+ Public sale: Từ 22:00 ngày 8/6 - 22:00 ngày 11/6 (Tối đa 2 NFT cho mỗi ví)

Theo dõi các kênh truyền thông chính thức của Aura Network để cập nhật thông tin mới nhất về Bộ sưu tập NFT Greenovative.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.