Aura Lunar New Year Event - Recap

Aura Network is thrilled to announce the winners of our Lunar New Year Event with Aura Zodiac NFTs 2023 Collection. Find out in the article below!
Vietnamese article click here

To celebrate the Lunar New Year 2023, Aura Network hosted the Aura Lunar New Year Event exclusive for our global community. Completing simple missions on Galxe, participants can claim NFTs in the Aura Zodiac NFTs 2023 Collection and share a total prize pool of $5000 USDT.

After 2 weeks of organization, the event has attracted nearly 500 participants and more than 4000 NFTs minted. We would like to extend a warmest thank you to our entire community - your participation has contributed to the success of this new-year event.

Below is the final winner's list. Check it out!

🎰 Full Prize: $2500 USDT in total

  • Winners: top 25 participants who can claim the full collection of 12 different Zodiac NFTs in the shortest time.
  • Rewards: $100 USDT/wallet
💡
Check out the final winners list HERE.

🎰 Random Prize: $2500 USDT in total

  • Winners: who can claim 4 random Zodiac NFTs.
  • Rewards: $5 USDT/wallet.
💡
Check out the final winners list HERE.

Important Notes: Participants need to hold at least 20 AURA tokens in your BEP-20 wallet to be eligible for the rewards.

Congratulations to our winners. Thank you for taking part in our Aura Lunar New Year Event. The rewards will be distributed to the winners within 14 working days.

Follow our channels to update the latest activities & events!

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog


Tổng kết và công bố giải thưởng Aura Lunar New Year Event

Đã có danh sách người thắng cuộc của sự kiện Tết Nguyên đán Aura Zodiac NFTs 2023 Collection. Khám phá ngay trong bài viết tổng kết sự kiện dưới đây!

Chào mừng dịp Tết Nguyên Đán đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, Aura Network đã tổ chức sự kiện đặc biệt Aura Lunar New Year Event dành cho cộng đồng quốc tế. Bằng cách thực hiện các nhiệm vụ đơn giản trên Galxe, người chơi sẽ nhận được NFT trong bộ sưu tập Aura Zodiac NFTs 2023 và có cơ hội chia tổng phần thưởng $5000 USDT.

Sau 2 tuần tổ chức, sự kiện đã thu hút gần 500 người tham gia cùng hơn 4000 NFT được mint. Aura Team xin cảm ơn sự hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng, góp phần làm nên thành công của sự kiện.

Dưới đây là danh sách chi tiết người chơi nhận thưởng của sự kiện:

🎰 Giải đặc biệt: tổng thưởng $2500 USDT

  • Điều kiện: top 25 người chơi thu thập đủ 12 Zodiac NFTs nhanh nhất
  • Phần thưởng: $100 USDT/ví
💡
Xem danh sách người nhận thưởng tại đây.

🎰 Giải may mắn: tổng thưởng $2500 USDT

  • Điều kiện: thu thập ít nhất 4 Zodiac NFTs
  • Phần thưởng: $5 USDT/ví
💡
Xem danh sách người nhận thưởng tại đây.

Lưu ý: Người tham gia cần phải hold ít nhất 20 AURA tokens trong ví BEP-20 để đủ điều kiện nhận giải thưởng.

Aura Network xin được chúc mừng những người thắng cuộc. Phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi về ví trong vòng 14 ngày làm việc.

Theo dõi các kênh truyền thông chính thức để cập nhật những thông tin và sự kiện mới nhất từ chúng tôi.

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.