Aura Network Selected as the Official Platform for Trinh Cong Son NFT Launch

Trinh Cong Son NFT collection is an essential activity in the “22 Years of a Story - Trinh Cong Son” event series, commemorating 22 years since his passing.
Vietnamese article click here

Русская версия нажмите здесь

Aura Network became the official platform for the Trinh Cong Son NFT sale event, co-hosted by SingSing and Kyber Network. This is the first NFT collection that Aura Network has collaborated to raise funds for charity and create community value through NFT technology.

Trinh Cong Son NFT collection is an essential activity in the “22 Years of a Story - Trinh Cong Son” event series, commemorating 22 years since his passing.

Introducing Trinh Cong Son Stamps NFT Collection

Every year on April 1, fans of the legendary Vietnamese musician, Trinh Cong Son, gather from all corners of the country to pay their respects. This year, however, promises to be unlike any other. For the first time, Trinh Cong Son Foundation has planned a series of special activities to honor the artist's legacy, such as a 3D museum of the musician's home, a week-long exhibition of Trinh Cong Son's paintings, and a Trinh Cong Son music night.

The most unique point in this year is the digital stamp collection, named Trinh Cong Son Stamps generated on Aura chain. The images in this NFT collection were captured by photographer Duong Minh Long, who has taken, preserved, and held 9,000+ color and black and white films of Trinh Cong Son.

Aura NFTs: Preserving the Past, Investing in the Future

Aura Network has partnered with Trinh Cong Son Foundation to support the release of the NFT Trinh Cong Son collection. Trinh Cong Son Foundation is a non-profit organization dedicated to preserving the legacy of Trinh Cong Son, one of the greatest Vietnamese composers and songwriters ever.

Aura Network's partnership with the Trinh Cong Son Foundation is part of its commitment to promoting social good through NFT technology. By collaborating with the foundation, Aura Network hopes to raise awareness about the importance of preserving cultural heritage while leveraging the power of NFTs to drive positive change.

Besides Aura Network, the collection is supported by Open Sea, one of the world's largest NFT marketplaces. All profits from the Trinh Cong Son NFT sale will be contributed to the development of the Trinh Cong Son Foundation community, as well as sponsorship for the next generation of young artists.

Details of the Trinh Cong Son NFT collection sale

  • Marketplace: SeekHYPE
  • Quantity: 54 NFTs
  • Listing price: 299 AURA/ NFT
  • Open sale at: 13:00 UTC, April 1, 2023
  • Guide to mint NFT here.

As a Trinh Cong Son NFT holder, you will receive privileged access to the dedicated fan club of the musician, including some well-known artists.

Follow Aura Network's official media channels to stay updated on the latest Trinh Cong Son NFT collection.

About Trinh Cong Son

Trinh Cong Son is widely regarded as one of the most exceptional musicians of modern music, and his name tops the list of Vietnamese artists with the highest record sales.


Aura Network trở thành đơn vị chính thức hỗ trợ mở bán NFT Trịnh Công Sơn

Aura Network vinh dự trở thành một trong những đơn vị chính hỗ trợ sự kiện mở bán NFT Trịnh Công Sơn, đồng tổ chức bởi SingSing và Kyber Network. Đây là bộ sưu tập NFT đầu tiên Aura Network kết hợp ra mắt nhằm gây quỹ từ thiện, đóng góp giá trị cho cộng đồng.

Bộ sưu tập NFT Trịnh Công Sơn là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “22 năm một câu chuyện - Trịnh Công Sơn” nhằm kỷ niệm 22 năm ngày mất của ông.

Giới thiệu Bộ sưu tập NFT Trinh Cong Son Stamps

Hằng năm vào ngày 1/4, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Quỹ nghệ thuật và văn hoá Trịnh Công Sơn (Quỹ Trịnh Công Sơn) có thông lệ họp mặt cùng người hâm mộ đến từ khắp mọi miền đất nước để tưởng nhớ cố nhạc sĩ. Năm 2023 đánh dấu một loạt các hoạt động lần đầu được giới thiệu như bảo tàng 3D nhà riêng của nhạc sĩ, tuần lễ triển lãm tranh Trịnh Công Sơn và đêm nhạc Trịnh.

Trong đó, điểm đặc biệt nhất trong sự kiện tưởng nhớ 22 năm lần này là bộ sưu tập tem kỹ thuật số, có tên “Trinh Cong Son Stamps” tạo ra bởi công nghệ blockchain. Hình ảnh trong bộ sưu tập NFT được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Dương Minh Long - người đã chụp, lưu giữ và bảo quản 9000 tấm phim màu và đen trắng của Trịnh Công Sơn.

Aura NFTs: Bảo tồn dòng chảy nghệ thuật từ quá khứ tới tương lai

Aura Network đã hợp tác với Quỹ Trịnh Công Sơn để hỗ trợ phát hành bộ sưu tập NFT Trịnh Công Sơn. Quỹ Trịnh Công Sơn là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo tồn di sản của nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn, một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất Việt Nam.

Sự hợp tác của Aura Network với Quỹ Trịnh Công Sơn là bước đi thể hiện cam kết của dự án trong việc chia sẻ giá trị xã hội thông qua công nghệ NFT. Aura Network hy vọng nâng cao nhận thức về việc bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời khai thác sức mạnh NFT để thúc đẩy phát triển tích cực của cộng đồng.

Ngoài Aura Network, bộ sưu tập còn được hỗ trợ phát hành bởi Open Sea, một trong những nền tảng giao dịch NFT lớn nhất thế giới. Lợi nhuận từ việc bán NFT Trịnh Công Sơn sẽ được đóng góp cho việc phát triển Quỹ Trịnh Công Sơn, cũng như tài trợ học bổng cho tài năng âm nhạc trẻ.

Thông tin mở bán Bộ sưu tập NFT Trịnh Công Sơn:

  • Marketplace: SeekHYPE
  • Số lượng: 54 NFTs
  • Giá bán: 299 AURA/ NFT
  • Giờ mở bán: 20:00 VNT, ngày 1/4/2023
  • Hướng dẫn mint NFT tại đây.

Người sở hữu NFT Trịnh Công Sơn sẽ có đặc quyền tham gia Câu lạc bộ fan chính thức của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Theo dõi các kênh truyền thông chính thức của Aura Network để có cập nhật mới nhất về bộ sưu tập NFT Trịnh Công Sơn.

Về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ông được coi là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của dòng nhạc tân thời và nằm top đầu trong danh sách những nghệ sĩ có lượng tiêu thụ đĩa nhạc cao nhất Việt Nam.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.