Aura DApp 101: Introducing Pyxis Safe - The most secure multi-sig wallet application for Cosmos

Aura Network is proud to present Pyxis Safe, our go-to platform for multi-signature asset management on the Interchain. Learn more about Pyxis Safe below!

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here
💡
Join Pyxis Game to win 50,000 $AURA in rewards HERE

Since the beginning, a crypto wallet has been the essential requirement for storing, buying, and selling cryptocurrencies on any blockchain. Through time, crypto wallets have evolved rapidly. From simple web extensions keeping your private keys, crypto wallets are now one-stop shops that allow you to send and receive almost any blockchain asset, participate in network governing, and enjoy the convenience of using your favorite apps built-in.

As more complex crypto transactions are involved, multi-signature (multi-sig) wallets were invented to meet the demands of blockchain-based project organizations which usually have a common operation fund to manage. A multi-sig wallet requires more than one signature to confirm an outgoing transaction, therefore nobody can use the fund without the authorization of others. Multi-sig technology has existed long before, but it is not until the advent of Bitcoin that this technology is widely applied to the blockchain and cryptocurrency world.

It is an undeniable fact that multisig wallets enable an additional layer of security when managing funds. Regardless of the number of signatures required (two, three, four, or more), multisig wallets are intentionally designed to reduce the risk of losing assets due to single-point damage or theft. Hence, many blockchains, exchanges, and wallet builders have jumped into the game to create multisig wallets to secure their user funds.

Aura Network is proud to introduce Pyxis Safe - our go-to platform for multi-signature asset management on the Interchain. And yes, that means Pyxis Safe is not just for our network but for all projects and organizations of the Cosmos community that deserve a better experience with multi-signature.

What is Pyxis Safe?

The Pyxis Safe is a web application that allows multiple people – co-owners – to manage a "Safe" – an address where digital assets of the blockchain network can be contained and transferred, just like a personal wallet. of the safe requires a consensus between co-owners, which is predetermined upon safe creation.

We developed Pyxis Safe as a part of the Aura Network project, but we decided to keep it general so that all other Cosmos-based blockchains can also use it.

Why is Pyxis Safe?

The Cosmos SDK default allows users to perform multi-signature transactions via the native multisig command when interacting with the network (example). However, we have not yet seen any mainstream consumer Dapp that supports multisign at the application level.

That's why we created Pyxis Safe - the most secure multi-sig wallet application for Cosmos!

Here are three key highlights of Pyxis Safe that you might need to know:

 • Intuitive UI to perform multisign: Instead of typing a command [tx multisign], which can become more complicated if there are more than two co-owners, Pyxis Safe users can now perform multisign as easily as using a regular application. Aura Network creates an intuitive user interface for the multisign process, and the UX has been optimized too!
 • Multi-chain to be supported: As Aura Network belongs to the Interchain, we will do our best to serve the rapidly-growing Cosmos community. Served as the UI for native CosmosSDK modules, Pyxis Safe is supposed to work with any Cosmos chains with minimum adaptation effort.
 • Extra built-in features: Once a multisig wallet's essential elements are fully developed and enhanced, Aura Network will continue to build and integrate more features into the Safe wallet environment. Imagine not only safely managing your shared assets but also experiencing other features - staking, voting, or even minting NFTs - in just one application.

Pyxis Safe features in details

On Pyxis Safe, users can experience the following features:

 • Co-create Safe with other owners: you can create multiple Safes with different owners and consensus threshold.
 • Manage Safe assets and transaction history: owners can see their assets and all the transactions of the safe, incoming and outgoing.
 • Create, confirm, reject and execute transactions: From sending/receiving native currency to staking, voting, contract interaction, and more.

How to use Pyxis Safe?

💡
Pyxis Safe is now ready for trial. Explore Pyxis Safe here: https://pyxis.aura.network/

The guide to our product can be found at our official documentation, along with the previously introduced Aurascan (as well as others apps and Dapps to come). Have a look here: https://docs.aura.network/product/pyxis-safe/

The road ahead

Following AuraScan, Pyxis Safe is the next dApps created and developed by Aura Network - all to demonstrate our capability and commitment to Aura Community and the Interchain in general. In the future, our vision is to implement multi-signature to any application that requires it. Therefore we have planned to build our own SDK of the Pyxis Safe so the community can use it to develop their modules and applications. It would be outstanding to have an ecosystem of valuable protocols and applications that make shared asset management convenient and feasible, just as personal assets on personal wallets.

A social campaign will be shortly launched to encourage the Aura community to experience Pyxis Safe and get rewarded in AURA. For more information, follow us on our official channels for the latest updates!


Aura DApp 101: Giới thiệu Pyxis Safe

Để gia nhập thị trường Blockchain và Crypto, việc sở hữu ví Crypto là yêu cầu thiết yếu để lưu trữ, giao dịch Crypto trên bất kỳ Blockchain nào. Theo thời gian, ví Crypto ngày càng phát triển nhanh chóng. Từ các tiện ích mở rộng web đơn giản chỉ để lưu giữ private key, ví Crypto giờ đây đã trở thành tiện ích “tất cả-trong-một” cho phép gửi và nhận hầu hết mọi tài sản blockchain, tham gia quản lý mạng và sử dụng các ứng dụng khác một cách tiện lợi được tích hợp sẵn trong ví.

Cho đến khi ngày càng có nhiều giao dịch Crypto phức tạp hơn, ví đa chữ ký (Multi-sig) đã được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức hoặc dự án blockchain - các bên thường có một quỹ vận hành cần được quản lý chung. Ví đa chữ ký cần nhiều hơn một chữ ký để xác nhận một giao dịch gửi đi, do đó không ai có thể sử dụng quỹ mà không có sự cho phép của người khác. Thực vậy, công nghệ Multi-sig đã có từ rất lâu trước đó, nhưng phải đến khi Bitcoin ra đời, công nghệ này mới được áp dụng rộng rãi vào thế giới Blockchain và Crypto

Thế mạnh của ví Multisig là khả năng tạo thêm một lớp bảo mật cho quá trình quản lý quỹ. Dù số lượng chữ ký là bao nhiêu (hai, ba, bốn hoặc nhiều hơn), ví Multisig được tạo ra nhằm giảm thiểu nguy cơ thất thoát tài sản khi chỉ có một “trạm” bảo mật duy nhất. Do đó, nhiều blockchain, sàn giao dịch và các nhà lập trình ví đã tham gia vào cuộc đua tạo ví Multisig để đảm bảo tài sản cho người dùng của họ.

Aura Network xin chính thức ra mắt Pyxis Safe - nền tảng hỗ trợ quản lý tài sản đa chữ ký trên Interchain. Đúng vậy, điều đó có nghĩa là Pyxis Safe không chỉ dành cho mạng của Aura mà còn cho tất cả các dự án và tổ chức của cộng đồng Cosmos - nơi xứng đáng có được trải nghiệm tốt hơn với tính năng đa chữ ký.

Pyxis Safe là gì?

Pyxis Safe là một ứng dụng web cho phép nhiều người đồng sở hữu - cùng quản lý một "Két an toàn", hay còn gọi là “Safe” - nơi các tài sản số của mạng blockchain được lưu trữ và giao dịch, giống như một chiếc ví cá nhân. Tuy nhiên, việc di chuyển tài sản ra khỏi “két” cần có sự đồng thuận giữa những người đồng sở hữu. Những người đồng sở hữu ví sẽ được quyết định khi ví được khởi tạo.

Aura ban đầu phát triển Pyxis Safe như một phần cốt lõi của dự án Aura Network, nhưng chúng tôi đã khai mở Pyxis Safe để tất cả các blockchain khác dựa trên Cosmos cũng có thể sử dụng nó.

Vì sao là Pyxis Safe?

Cosmos SDK mặc định người dùng cần thực hiện một dòng lệnh đa chữ ký khi muốn giao dịch multi-sig (ví dụ). Tuy nhiên, vẫn chưa thấy bất kỳ Dapp cho người dùng phổ thông nào hỗ trợ đa chữ ký dưới dạng ứng dụng. Đó là lý do tại sao Aura Network khởi tạo Pyxis Safe.

Dưới đây là 3 điểm nổi bật chính của Pyxis Safe mà bạn có thể cần biết:

 • Giao diện người dùng trực quan để thực hiện đa chữ ký dễ dàng: Thay vì nhập lệnh [tx multisign], thậm chí còn phức tạp hơn nếu có nhiều hơn hai người đồng sở hữu. Nhưng giờ đây, người dùng Pyxis Safe đã có thể thực hiện đa chữ ký dễ dàng như sử dụng một ứng dụng thông thường. Aura Network tạo ra một giao diện người dùng trực quan cho quá trình sử dụng đa chữ ký, và tất nhiên trải nghiệm người dùng cũng đã được tối ưu hóa!
 • Hỗ trợ đa chuỗi: Vì Aura Network thuộc Interchain, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ cộng đồng Cosmos đang phát triển rất nhanh chóng. Với giao diện mô-đun CosmosSDK, Pyxis Safe gần như có thể hoạt động với bất kỳ chuỗi Cosmos nào mà không đòi hỏi quá nhiều thao tác làm quen ban đầu.
 • Tích hợp thêm các tính năng: Sau khi các tính năng cơ bản của ví multisig được phát triển và hoàn thiện, Aura Network sẽ tiếp tục xây dựng và tích hợp nhiều tính năng khác vào ví Safe. Bạn có thể quản lý tài sản chung một cách an toàn, đồng thời trải nghiệm các tính năng khác như staking, voting hoặc thậm chí đúc  NFT - chỉ trong một ứng dụng duy nhất.

Các tính năng của Pyxis Safe

Trên Pyxis Safe, người dùng có thể trải nghiệm các tính năng sau:

 • Đồng tạo ví với các chủ sở hữu khác nhau: bạn có thể tạo nhiều ví với các chủ sở hữu khác nhau và tỷ lệ đồng thuận khác nhau.
 • Quản lý tài sản và lịch sử giao dịch: chủ sở hữu có thể xem tài sản của họ và tất cả các giao dịch của ví, cả giao dịch đến và đi.
 • Tạo, xác nhận, từ chối và thực hiện giao dịch: Từ gửi/nhận tiền tệ bản địa đến staking, voting, tương tác với hợp đồng thông minh, v.v.

Cách sử dụng Pyxis Safe

💡
Pyxis Safe hiện đã sẵn sàng cho cộng đồng trải nghiệm. Khám phá Pyxis Safe tại đây: https://pyxis.aura.network/

Tài liệu chính thức về Hướng dẫn sử dụng sản phẩm của Aura Network tại đây: https://docs.aura.network/product/pyxis-safe/

Tổng kết

Sau AuraScan, Pyxis Safe là dApp tiếp theo do Aura Network tạo ra và phát triển - tất cả đều có thể chứng minh năng lực và cam kết của chúng tôi đối với Cộng đồng Aura và Interchain nói chung. Trong tương lai, tầm nhìn của Aura Network là triển khai đa chữ ký cho bất kỳ ứng dụng nào cần tới nó.

Do đó, chúng tôi đã lên kế hoạch xây dựng SDK riêng cho Pyxis Safe để cộng đồng có thể sử dụng nó để phát triển các mô-đun và ứng dụng của riêng họ. Sẽ thật tuyệt nếu như có một hệ sinh thái gồm các giao thức và ứng dụng giúp cho việc quản lý tài sản chung trở nên thuận tiện và khả thi, giống như tài sản cá nhân trên ví cá nhân vậy.

Sắp tới sẽ có một sự kiện khuyến khích cộng đồng Aura trải nghiệm Pyxis Safe và nhận phần thưởng AURA. Để biết thêm thông tin, hãy theo dõi Aura Network trên các kênh chính thức để cập nhật mới nhất nhé!

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.